Bluetooth Headset BH 100 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge telefonen på normal vis, når
headsettet er tilsluttet den.

Hvis telefonen understøtter genopkald
til det seneste kaldte nummer med
dette headset, skal du trykke på
besvar/afslut-tasten to gange, når der
ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter
stemmestyret opkald med headsettet,
skal du trykke på og holde besvar/
afslut-tasten nede, når der ikke er
nogen igangværende opkald, og
fortsætte som beskrevet i
brugervejledningen til telefonen.

Tryk på besvar/afslut-tasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Hvis
du vil afvise et indgående opkald, skal
du trykke på besvar/afslut-tasten to
gange.

Hvis du vil justere headsettets
lydstyrke under et opkald, skal du
bruge lydstyrketasterne på telefonen.

Tryk på besvar/afslut-tasten, og hold
den nede for at overføre opkaldet
mellem headsettet og en kompatibel
telefon.

background image

DANSK