Bluetooth Headset BH 100 - Forbindelse til headsettet

background image

Forbindelse til headsettet

1. Kontrollér, at telefonen er tændt,

og at headsettet er slukket.

2. Tryk på tænd/sluk-tasten og hold

den nede, indtil den grønne
indikator begynder at blinke
hurtigt.

3. Aktiver telefonens Bluetooth-

funktion, og indstil den til at søge
efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet på listen over

fundne enheder.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at

oprette en binding og oprette
forbindelse mellem headsettet og
telefonen. På nogle telefoner skal
du oprette forbindelsen separat,
efter at der er oprettet en binding.
Det er kun nødvendigt at forbinde
headsettet med telefonen én gang.

Hvis bindingen bliver oprettet, bipper
headsettet, og bindingen vises nu i
telefonens menu, hvor du kan se de
Bluetooth-enheder, som aktuelt er
forbundet med telefonen. Headsettet
er nu klar til brug.