Bluetooth Headset BH 100 - Langaton Bluetooth-tekniikka

background image

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan
avulla yhteensopivia laitteita voidaan
liittää toisiinsa ilman kaapeleita.
Puhelimen ja HF-laitteen ei tarvitse
olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta
ne saavat olla enintään 10 metrin
etäisyydellä toisistaan. Laitteiden
välistä yhteyttä voivat kuitenkin
häiritä esteet, kuten seinät, tai muut
elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR
-määrityksen mukainen ja tukee
Headset Profile 1.1- ja Hands-Free
Profile 1.5 -profiileja. Tarkista muiden

background image

SUOMI

laitteiden valmistajilta laitteiden
yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-
tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia.
Tarkista asia paikallisilta
viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.