Bluetooth Headset BH 100 - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen,
kiinteä uudelleenladattava akku. Älä
yritä irrottaa akkua laitteesta, koska
laite voi vahingoittua.

1. Kun HF-laitteen takaosa on itseesi

päin, irrota korvasanka HF-laitteen
vasemmalta puolelta.

2. Kytke laturi pistorasiaan.

3. Kytke laturin kaapeli laturin

liittimeen (7). Latauksen aikana
HF-laitteessa palaa punainen
merkkivalo. Latauksen
käynnistyminen voi kestää hetken.
Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi
pistorasiasta, kytke se takaisin ja
yritä uudelleen. Akun lataaminen
täyteen voi kestää 1,5 tuntia.

4. Kun akku on ladattu täyteen,

merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Irrota laturi HF-laitteesta ja
pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on
jopa 6,5 tuntia ja valmiusaika jopa
150 tuntia. Puhe- ja valmiusajat
voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta
käytetään erilaisten matkapuhelinten
tai muiden yhteensopivien Bluetooth-
laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat
vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja
-ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta,
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja
punainen merkkivalo alkaa vilkkua.