Bluetooth Headset BH 100 - Pariksi liittäminen

background image

Pariksi liittäminen

1. Varmista, että puhelin on kytketty

päälle ja HF-laite pois päältä.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna,

kunnes vihreä merkkivalo alkaa
vilkkua nopeasti.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

puhelimessa ja aseta puhelin
etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna salasana 0000, jotta

HF-laitteen ja puhelimen välille

muodostuu pariliitos ja yhteys.
Joissakin puhelimissa yhteys on
muodostettava erikseen pariksi
liittämisen jälkeen. HF-laite ja
puhelin tarvitsee liittää pariksi vain
kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen
onnistuu, HF-laitteesta kuuluu
merkkiääni ja sen nimi tulee
puhelimen valikkoon, jossa näkyvät
puhelimen kanssa pariksi liitetyt
Bluetooth-laitteet. HF-laite on nyt
käyttövalmis.