Bluetooth Headset BH 100 - Korvasangan vaihtaminen

background image

Korvasangan vaihtaminen

HF-laitteen mukana voidaan toimittaa
erivärisiä korvasankoja. Kun haluat
vaihtaa korvasangan, irrota se
HF-laitteen molemmilta puolilta ja
kiinnitä uusi korvasanka työntämällä
korvasangan päissä olevat
lukituskappaleet niitä vastaaviin
aukkoihin HF-laitteessa.