Bluetooth Headset BH 100 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen
tapaan, kun HF-laite on yhteydessä
puhelimeen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän
numeron uudelleenvalintaa
HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun
puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa
HF-laitteen kanssa, pidä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna, kun
puhelua ei ole käynnissä, ja toimi
puhelimen käyttöohjeessa kuvatulla
tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen
painamalla vastaus- ja
lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä
puhelun, paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Voit säätää HF-laitteen
äänenvoimakkuutta puhelun aikana
puhelimen äänenvoimakkuus-
näppäimillä.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen
ja yhteensopivan puhelimen välillä,
pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä
painettuna.

background image

SUOMI

Asetusten nollaaminen tai