Bluetooth Headset BH 100 - Tietoa akuista

background image

Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta
akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa
satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu
loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä
laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta,
kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen
ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska
ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää.
Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä,
lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai
kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun

autoon kesäkuumalla tai pakkasella,
vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri
aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n
välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on
kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti
toimi huolimatta siitä, että akku on
täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on
erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n
lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat
räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi
räjähtää. Hävitä akut paikallisten
määräysten mukaisesti. Jos mahdollista,
kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää
talousjätteen sekaan.

background image

SUOMI