Bluetooth Headset BH 100 - Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare
batterij. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na
verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen op met laders die door
Nokia voor dit apparaat zijn
goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet
een volledig opgeladen batterij
gekoppeld aan de lader omdat de
levensduur van de batterij kan afnemen
wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt
gebruikt, wordt deze na verloop van tijd
automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de
batterij nemen af wanneer u het
apparaat op hete of koude plaatsen
bewaart (zoals in een afgesloten auto in
de zomer of in winterse
omstandigheden). Probeer de
temperatuur van de batterij altijd tussen
15°C en 25°C te houden. Een apparaat
met een warme of koude batterij kan
gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn,
zelfs wanneer de batterij volledig
opgeladen is. De batterijprestaties zijn
met name beperkt in temperaturen
beduidend onder het vriespunt.

background image

NEDERLANDS

Gooi batterijen niet in het vuur. De
batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als
deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen
in overeenstemming met de lokale

regelgeving. Lever batterijen indien
mogelijk in voor recycling. Gooi
batterijen niet weg met het
huishoudafval.