Bluetooth Headset BH 100 - Batteriinformasjon

background image

Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri.
Batteriet kan lades og utlades hundrevis
av ganger, men det vil etterhvert bli
oppbrukt. Lad batteriet bare med ladere
som er godkjent av Nokia og som er
utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten
når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading
kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut
over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller
kalde steder, for eksempel i en bil om
sommeren eller vinteren, kan dette
redusere kapasiteten og levetiden til
batteriet. Forsøk alltid å oppbevare

batteriet i temperaturer mellom 15 °C og
25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for
kaldt, kan det hende at enheten ikke
fungerer i en kortere periode selv om
batteriet er fullstendig ladet.
Batteriytelsen er spesielt begrenset i
temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes
for ild. Batterier kan også eksplodere hvis
de er skadet. Batteriene må kastes i
henhold til lokale forskrifter. Vennligst
resirkuler der dette er mulig. Batterier må
ikke kastes sammen med vanlig avfall.

background image

NORSK