Bluetooth Headset BH 100 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du telefonen
som vanlig når headsettet er koblet til
telefonen.

Hvis telefonen støtter tilbakeringing
til det sist ringte nummeret med
headsettet, trykker du to ganger på
svar-/avslutningsknappen når det ikke
er noen aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing
med headsettet, holder du inne svar-/
avslutningstasten når det ikke er noen

aktiv samtale, og fortsetter som
beskrevet i brukerhåndboken for
telefonen.

Du svarer på et anrop eller avslutter en
samtale ved å trykke på svar-/
avslutningsknappen. Du avviser et
innkommende anrop ved å trykke på
svar-/avslutningsknappen to ganger.

Du justerer headsetvolumet under en
samtale ved å bruke volumtastene på
telefonen.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel telefon ved å holde
inne svar-/avslutningstasten.