Bluetooth Headset BH 100 - Fjerne innstillinger eller tilbakestille

background image

Fjerne innstillinger eller

tilbakestille

Du sletter sammenkoblings-
innstillingene fra headsettet ved å slå
av headsettet og holde inne av/på-
tasten og svar-/avslutningstasten til
indikatorlampen begynner å lyse rødt
og grønt vekselvis.

background image

NORSK

Hvis headsettet slutter å virke til tross
for at det er ladet opp, kan du
tilbakestille headsettet ved å koble det

til en lader og trykke på av/på-
knappen og svar-/avslutningstasten
samtidig.