Bluetooth Headset BH 100 - Plassere headsettet på øret

background image

Plassere headsettet på øret

Headsettet har en ørekrok som er
festet rundt enheten. Hvis du vil bruke
headsettet uten å plassere ørekroken
over øret, setter du ørepluggen inn i
øret.

Hvis du vil bruke headsettet med
ørekroken på høyre øre, løsner du
ørekroken fra høyre side av headsettet
(8) med baksiden av headsettet mot
deg. Hvis du vil bruke det på venstre
øre, løsner du ørekroken fra venstre

background image

NORSK

side. Plasser ørekroken bak øret (9) slik
at headsettet peker mot munnen (10).