Bluetooth Headset BH 100 - Innledning

background image

Innledning

Nokia Bluetooth-headsettet BH-100
gjør det mulig å ringe og motta
samtaler når du er på farten. Du kan
bruke headsettet med kompatible
telefoner som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne
brukerhåndboken før du bruker
headsettet. Les også brukerhåndboken
for telefonen din. Der finner du viktig
informasjon om sikkerhet og
vedlikehold. Oppbevar headsettet
utilgjengelig for barn.