Bluetooth Headset BH 100 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan
du koble sammen kompatible enheter
uten kabler. Det er ikke nødvendig
med fri siktlinje mellom telefonen og
headsettet, men avstanden mellom
enheten bør ikke være mer enn
10 meter. Tilkoblingen kan imidlertid
utsettes for forstyrrelser fra
hindringer, for eksempel vegger, eller
fra andre elektroniske enheter.

Headsettet er kompatibelt med
Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR

background image

NORSK

som støtter Headset Profile 1.1 og
Hands-free Profile 1.5. Ta kontakt med
produsentene av andre enheter for å
fastslå kompatibiliteten med denne
enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av
Bluetooth-teknologi i enkelte
områder. Ta kontakt med lokale
myndigheter eller
tjenesteleverandøren.