Bluetooth Headset BH 100 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert
og oppladbart batteri. Ikke prøv å
fjerne batteriet fra enheten, siden
dette kan medføre skade på enheten.

1. Med baksiden av headsettet mot

deg, løsner du ørekroken fra
venstre siden av headsettet.

2. Koble laderen til en stikkontakt.

3. Koble laderkabelen til

laderkontakten (7).
Indikatorlampen lyser rødt under
ladingen. Det kan ta litt tid før
ladingen starter. Hvis ladingen ikke
starter, kobler du fra laderen,
kobler den til igjen og prøver på
nytt. Det kan ta opptil 1 time og
30 minutter å lade batteriet helt
opp.

4. Når batteriet er ladet helt opp,

lyser indikatorlampen grønt. Koble
laderen fra headsettet og
stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 6 timer og 30 minutter taletid
eller opptil 150 timer standby-tid.
Tale- og standby-tiden kan variere
med ulike telefoner eller andre
kompatible Bluetooth-enheter,
brukeroppsett, brukervaner og
omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet,
piper headsettet, og indikatorlampen
begynner å blinke rødt.