Bluetooth Headset BH 100 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen
før du bruker den sammen med denne
enheten. Headsettet er beregnet for bruk
med ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia for
bruk med dette

ekstrautstyret. Bruk av andre typer kan
oppheve all godkjenning og garanti, og
kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer
informasjon om hva som er tilgjengelig
av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler
fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du

background image

NORSK

holde i og trekke ut kontakten, og ikke
dra i ledningen.