Bluetooth Headset BH 100 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er

slått på og at headsettet er slått av.

2. Hold inne av/på-knappen til

indikatorlampen begynner å blinke
raskt grønt.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen, og angi at telefonen skal
søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Skriv inn passordet 0000 for å

koble sammen enhetene og koble
headsettet til telefonen. Med
enkelte telefoner må tilkoblingen
opprettes separat etter
sammenkoblingen.
Sammenkoblingen av headsettet
og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket,
piper headsettet, og det vises i
telefonmenyen der du kan se de
sammenkoblede Bluetooth-enhetene.
Headsettet er nå klart til bruk.