Bluetooth Headset BH 100 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal när
headsetet är anslutet till telefonen
använder du telefonen på vanligt sätt.

Om telefonen stöder återuppringning
av det senast uppringda numret med
headsetet trycker du två gånger på
knappen svara/avsluta när inget
samtal pågår.

Om telefonen stöder röstuppringning
med headsetet håller du knappen

svara/avsluta intryckt när inget samtal
pågår och fortsätter sedan enligt
anvisningarna i telefonens
användarhandbok.

Om du vill besvara eller avsluta ett
samtal trycker du på knappen svara/
avsluta. Om du vill avvisa ett
inkommande samtal trycker du två
gånger på knappen svara/avsluta.

Under pågående samtal justerar du
headsetets volym med hjälp av
volymknapparna på telefonen.

Om du vill växla samtalet mellan
headsetet och en kompatibel telefon
håller du knappen svara/avsluta
intryckt.