Bluetooth Headset BH 100 - Information om batteri

background image

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart
batteri. Batteriet kan laddas och laddas
ur hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som godkänts av
Nokia och är avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri
som inte används laddas så småningom
ur.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla,
t.ex. i en stängd bil på sommaren eller på

vintern, minskar batteriets kapacitet och
livslängden förkortas. Försök alltid
förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C.
En enhet med överhettat eller nedkylt
batteri kan tillfälligt upphöra att fungera,
även om batteriet är helt laddat.
Batteriernas prestanda är särskilt
begränsade i temperaturer långt under
-0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.
Hantera batterierna enligt lokala
bestämmelser. Lämna dem om möjligt för
återvinning. Kasta dem inte med
hushållsavfallet.

background image

SVENSKA