Bluetooth Headset BH 100 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-100 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig. Du
kan använda headsetet med
kompatibla telefoner som stöder
trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även användarhand-
boken till telefonen eftersom den
innehåller viktig information om
säkerhet och underhåll. Förvara
headsetet utom räckhåll för små barn.