Bluetooth Headset BH 100 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med

andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är

påslagen och att headsetet är
avstängt.

2. Håll av/på-knappen intryckt tills

den gröna indikatorlampan börjar
blinka snabbt.

3. Aktivera telefonens Bluetooth-

funktion och ställ in telefonen på
att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att

koppla ihop och ansluta headsetet
till telefonen. I vissa telefoner kan
det bli nödvändigt att göra
anslutningen separat efter
hopkopplingen. Du behöver bara
koppla ihop headsetet med
telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas avger
headsetet en ljudsignal och visas på
telefonmenyn där de Bluetooth-
enheter som för närvarande är
hopkopplade visas. Nu kan headsetet
användas.