Bluetooth Headset BH 100 - Laddare

background image

Laddare

Kontrollera modellnumret på laddaren
innan den används tillsammans med
denna enhet. Headsetet är avsett att
användas med laddarna AC-3, AC-4 och
DC-4.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia för användning med

just det här tillbehöret. Om andra
tillbehör kopplas in kan telefonens
typgodkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta
vilka godkända tillbehör som finns
tillgängliga. När du kopplar ur något

background image

SVENSKA

tillbehör från ett nätuttag håller du i
kontakten, aldrig i sladden.