Bluetooth Headset BH 100 - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Den här enheten är en tekniskt avancerad
produkt framställd med stor
yrkesskicklighet och bör behandlas med
omsorg. Genom att följa nedanstående
råd ser du till att garantin täcker
eventuella skador.

• Förvara alla tillbehör utom räckhåll

för små barn.

• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd,

fukt och alla typer av vätskor kan
innehålla ämnen som fräter på de
elektroniska kretsarna. Om enheten
utsätts för väta låter du den torka
ordentligt.

• Använd eller förvara inte enheten i

dammiga eller smutsiga miljöer.
Enhetens rörliga delar och
elektroniska komponenter kan skadas.

• Förvara inte enheten för varmt. Höga

temperaturer kan förkorta livslängden
för elektroniska apparater, skada
batterierna och förvränga eller smälta
vissa plaster.

• Förvara inte enheten för kallt. När

enheten värms upp till normal
temperatur kan det bildas fukt på
insidan av den, vilket kan skada de
elektroniska kretsarna.

• Försök inte att öppna enheten.

• Tappa inte enheten, utsätt den inte

för stötar och skaka den inte. Om den
hanteras omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier,

lösningsmedel eller frätande/starka
rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan

täppa till de rörliga delarna och
hindra normal användning.

Samtliga ovanstående råd gäller såväl
enhet som batteri, laddare eller annat
tillbehör. Om någon enhet inte fungerar
som den ska tar du den till närmaste
kvalificerade serviceverkstad.